Vés al contingut
Portada » Nous productes més saludables segons el nivell Nutriscore

Nous productes més saludables segons el nivell Nutriscore

Rafael Baró i altres grups operatius s’han unit ambINNOVAC, clúster català de la carn i la proteïna alternativa, per treballar conjuntament en el projecte Nutriscore per tal d’assolir els compromisos de qualitat dels productes i classificar-los segons el seu perfil nutricional.

Nutriscore és un sistema d’etiquetatge frontal d’aliments que permet als consumidors valorar més fàcilment i ràpidament la qualitat nutricional, simplificant la interpretació de l’etiquetatge nutricional situat al dors del paquet. Consisteix en un logotip de 5 colors associats a lletres que descriuen 5 classes de qualitat nutricional, del verd fosc per a la qualitat òptima (lletra A) al vermell (lletra E) per a la pitjor.

En l’actualitat, el Nutriscore és un sistema voluntari d’etiquetatge nutricional visual frontal i ha demostrat ser un element amb una forta capacitat d’influir en la decisió de compra dels consumidors. Per això, França, Bèlgica, Espanya i Alemanya han anunciat la seva voluntat de publicar reglaments que regulin el seu ús per a les empreses. Aquests països tenen un important pes de mercat i polític dins de la UE i, això, augmenta la probabilitat que, en un futur pròxim, l’etiquetatge nutricional visual frontal sigui obligatori i unificat dins de la UE.

Mitjançant aquest projecte es pretén millorar la classificació nutricional dels derivats carnis definits per les empreses participants per tal d’aconseguir un millor posicionament respecte dels productes competidors en el consumidor. L’objectiu del present projecte és la millora de la classificació nutricional dels derivats carnis partint del desenvolupament d’estratègies de formulació d’ingredients i adaptacions dels processos d’elaboració dels mateixos obtenint com a resultat final productes més equilibrats i saludables.

Així doncs, la idea és fer primer el diagnòstic de la situació actual dels derivats carnis segons aquest sistema visual de classificació nutricional, i seguidament fer la identificació d’oportunitats d’incorporació de nous ingredients en la formulació dels productes per assolir les millores abans esmentades. Per altra banda, es planteja també el desenvolupament d’estratègies de formulació i procés per a la millora de l’etiquetatge nutricional.

Rafael Baró aposta per aquest nou etiquetatge perquè està totalment en línia amb els compromisos de qualitat, per tal d’oferir al consumidor una informació nutricional transparent i responsable que li permeti prendre decisions de forma més conscient.

Nutriscore RafaelBaró